طراحی سایت ۷ خان

  • وضعیت باز
  • پیشنهاد1
  • متوسط پیشنهادها 200,000 تومان
  • موقعیت گلستان

پست شده در ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

توضیحات پروژه

لبابایلبلیابابیالب

بودجه

6,000,000 تا 15,000,000 تومان

آدرس کوتاه پروژه :

پیشنهاد های فریلنسر (1)

حمیدرضا قره جلو

بازاریابی

گلستان

10 سال تجربه

0 پروژه کار شده

200,000 تومان

در 72 ساعت

زلات بل ظیل یلیاغناالل افنغتیاغقنت