پروفایل مسعود رضایی نردین

مسعود رضایی نردین طراحی سایت
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گلستان

چه جالب 

اطلاعات کسب و کار:

چیا بگم

سوابق تحصیلی:کارشناسی مهندسی نرم افزار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

آموزش