پروفایل حمیدرضا قره جلو

حمیدرضا قره جلو بازاریابی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گلستان

من در شتاب دهنده آذرخش مدیر محصول هستم

اطلاعات کسب و کار:

مدیر محصول شرکت شتاب دهنده آذرخش
مدیرعامل شرکت هفت خان

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد بازاریابی

نمونه کار

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مدیر سوشال مدیا

  آذرخش

  1399/01 - حالا

  ابلتبتلبتلبتلاطلبسفلقن

گواهینامه

 • دوره دیجیتال مارکتینگ

  موسسه هدف

  1398/03 - 1398/03

  بلننمکمنظٌٍلبظلظذ ش ثتیفنغثسشب

آموزش