پروفایل محمدمهدی اکبریان

محمدمهدی اکبریان
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر گلستان
تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت معلم، دبیر زبان خارجه و شاغل در شرکت آذرخش به عنوان مسئول طراحی کمپین های تبلیغاتی دیجیتال

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید